hOëRSKOOL SAND DU PLESSIS

Akademiese Baan

Graad 10 - 12

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

KIES EEN van die volgende :

Wiskunde

Wiskundige Geletterdheid

Kies enige DRIE uit die onderstaande :

Besigheidstudies

Ingenieursgrafika en -Ontwerp

Lewenswetenskappe