hOëRSKOOL SAND DU PLESSIS

Akademiese Baan

Graad 8 - 9

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Tegnologie

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Skeppende Kunste

Lewensoriëntering