hOëRSKOOL SAND DU PLESSIS

Tegniese Baan

Graad 10 - 12

Afrikaans Huistaal

Engels Eerste Addisionele Taal

Lewensoriëntering

Ingenieursgrafika en -Ontwerp

Kies enige DRIE uit die onderstaande :

Wiskunde

OF

Fisiese Wetenskappe

Tegniese Wiskunde

OF

Tegniese Wetenskappe

Elektriese Tegnologie:  Elektries

OF

Siviele Tegnologie:  Boukonstruksie