Hoërskool SAND DU PLESSIS

BEGINJARE EN DAARNA...

25 Januarie 1966

Die sekondêre afdeling van die tot nou gekombineerde Hoër- en Laerskool Sand du Plessis open met 60 leerders.