Hoërskool SAND DU PLESSIS

Beheerliggaam: Lede

Voorsitter

H. Minnie

Ondervoorsitter

B.Jullies

Tersourier

K. Swanepoel

Sektretaresse

I. Botha

Ander lede: S. Basson, E. Coetzee, Z. Erasmus, N. Steyl, C. Olën, D. Gerber, R van der Hoven, R Groenewaldt, K Cameron, X Maasdorp