hOëRSKOOL SAND DU PLESSIS

Beheerliggaam: Lede

Voorsitter

B. Julies

Ondervoorsitter

M Atkinson

Tersourier

K. Swanepoel

Sektretaresse

I. Botha

Ander lede: ​Mevrou Z Erasmus, Mevrou N Steyl, Meneer C Olen, Mevrou R van der Hoven, Meneer R Groenewaldt, Meneer A Salo, Meneer H Minnie.