Hoërskool SAND DU PLESSIS

Beheerliggaam: Lede vir 2020

Voorsitter

H. Minnie

Ondervoorsitter

B.Jullies

Tersourier

K. Swanepoel

Sektretaresse

I. Botha

Ander lede: S. Basson, E. Coetzee, Z. Erasmus, N. Steyl, C. Olën, D. Gerber, R van der Hoven, Mnr. R Groenewaldt, Mnr. K Cameron,
Me. X Maasdorp